Dzieło Hummla ciągle inspiruje

Emilia Kotnis-Górka, 29 listopada 2010, Przegląd Olkuski

Wernisaż pokonkursowy, wręczenie nagród dla najlepszych, promocja wydania Kalendarza 2011 i koncert muzyczny Marcina Wierciocha – aż tyle działo się w Klubie „Przyjaźń” podczas wieczoru kończącego konkurs „Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”, organizowanego przez Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów bardzo aktywnie włączyli się w cały projekt, którego głównym celem było zaznajomienie młodych z fenomenalnym zabytkiem z bazyliki mniejszej w Olkuszu.

Uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych, koncercie muzyki organowej, wieczorze „Sacrum w poezji” i oczywiście w Międzynarodowych Dniach Muzyki Kameralnej i Organowej. - Naszym głównym celem było zainteresowanie młodzieży muzyką organową i zwrócenie uwagi na dzieło Hansa Hummla, jakim są organy w olkuskiej bazylice. Piękne wnętrze świątyni inspiruje wrażliwych młodych artystów, co doskonale widać w ich pracach – komentują Barbara Orkisz i Maria Rzepka, organizatorki projektu. Owocem wielotygodniowej pracy są wiersze, rysunki oraz zdjęcia. Te najlepsze zostały opublikowane w okolicznościowym kalendarzu oraz utworzyły wystawę pokonkursową. - Wyłonienie najlepszych prac było bardzo trudne, bo one wszystkie prezentują niezwykle wysoki poziom. Zachwyca zarówno technika, jak i sposób interpretacji – podkreśla plastyczka Olga Śladowska, jedna z koordynatorek projektu.

Najładniejszą, zdaniem jury, pracę plastyczną wśród uczniów klas I-III wykonał Kacper Osmenda (SP 3). W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęły: Julia Zwierzchowska (SP 6) oraz Marlena Gregorczyk (SP 6), drugie miejsce przypadło Kamili Osmendzie (SP 3), a trzecie miejsce Blance Dudzie (SP10) i Kindze Król (SP10). Spośród gimnazjalistów najlepszą pracę plastyczną wykonała Karolina Nawara (Gim. nr 2), natomiast druga lokata przypadła Martynie Łanik (Gim. nr 2). W grupie licealistów pierwszą nagrodę zdobyła Maria Izdebska (I LO), drugą - Adrianna Kuś (IV LO), a trzecią – Marcelina Kyć (IV LO). 

Kolejną formą artystycznego przekazu była fotografia. Spośród gimnazjalistów pierwszą nagrodą uhonorowano Katarzynę Kotulską (Gim. nr 1), a drugą nagrodą – Olgę Baldy (Gim. nr 1). Wyróżnienie otrzymał Bartosz Boniecki (Gim. nr 2). Licealistką o najlepszym zmyśle fotograficznym okazała się Maria Paprocka (I LO). Drugie miejsce zajęły: Magdalena Mączka i Aleksandra Waśko (IV LO), a trzecie – Aleksandra Rudnicka i Dastin Łabuz (IV LO). W kategorii grafiki komputerowej triumfowali uczniowie z IV LO, którzy swoje prace wykonali pod czujnym okiem Stanisława Wywioła. Pierwsze miejsce przyznano Dominice Świebodzie oraz Marcie Trzasce, drugie – Edycie Gamrot, a trzecie – Mateuszowi Bartusikowi. 

Część młodzieży biorącej udział w projekcie za formę wyrazu swoich odczuć wybrała słowo pisane, a dokładniej poezję. W tej kategorii pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów jurorzy przyznali Karolinie Świergale. Drugą lokatę zajęła Klaudia Redel, natomiast trzecie miejsce przypadło Karolinie Krawczyk. Spośród wierszy uczniów szkół ponadgimnazjalnych najbardziej spodobała się poezja autorstwa Moniki Morawskiej (IV LO). Drugą lokatę zajął Mariusz Majta, a trzecią – Bartosz Maciejewski (IV LO).

Wielką nobilitacją dla młodych artystów jest Kalendarz 2011, w którym umieszczono prace laureatów. Publikacja mogła dojść do skutku dzięki Łukaszowi Kajdzie, Waldemarowi Knapowi, Stanisławowi Paciejowi, Agnieszce Śmiech, Bankowi Spółdzielczemu w Wolbromiu i Starostwu Powiatowemu w Olkuszu.

Wszyscy laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe, których fundatorami byli: burmistrz Dariusz Rzepka, poseł Jacek Osuch, ks. Mieczysław Miarka, Wiesława Foryś, Ewa i Zbigniew Kwintowie, Grażyna Maślanka, Elżbieta i Marian Muchajerowie, Irena i Jerzy Sochaccy, Barbara i Jan Orkiszowie, Ewa i Zbigniew Piłkowie oraz Maria Rzepka.
Patronat medialny nad tym artystycznym wydarzeniem objęli: Przegląd Olkuski, Żółty Jeż, Olkuszanin.pl, Dziennik Polski.

powrót