Letni Festiwal Organowy

Franciszek Lisowski, 26 lipca 2011, Przegląd Olkuski

Pięknym akordem muzycznym zakończył się odpustowy dzień Świętej Anny. 24. Odbył się wtedy kolejny koncert Letniego Festiwalu Organowego, jak zwykle organizowany w Bazylice św. Andrzeja  przez Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, z niezmordowaną jego przewodniczącą Marią Rzepkową i Miejski Ośrodek Kultury, przy wsparciu proboszcza parafii - Mieczysława Miarki.

W części pierwszej wystąpił organista Łukasz Mosur. Artysta ten rozpoczął swoje spotkanie z muzyką w wieku 6 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, obecnie studiuje w Niemczech. Mimo młodego wieku (ma około 22 lata), zdobył liczne nagrody na konkurach organowych, uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych i imprezach wysokiej rangi artystycznej, np. w Festiwalu Muzyki Jazzowej w Kościele na Skałce w Krakowie. Witając zebranych wyraził zadowolenie, że ma możliwość grania na naszych olkuskich historycznych organach zdając sobie sprawę, że nie jest łatwo opanować ich muzyczną specyfikę. Dlatego przedstawia utwory XVII- wieczne z kręgu organowej muzyki północnoniemieckiej Georga Bohma (1661-1773), muzyki polskiej z Gdańskiej Tabulatury Organowej - ok.1595, składającej się z wielu krótkich i pięknych utworów oraz z kręgu organowej muzyki południowoniemieckiej: Georga Muffata, Johanna Pachelbela (1653-1706) oraz Dietericha Buxtehude (ok.1637-1707).W półgodzinnym koncercie chce przedstawić specyfikę muzyki tego kręgu i czasu. Dla takiej muzyki organy Hummla są odpowiednim instrumentem. Słuchaliśmy więc pięknej muzyki kompozytorów, których nawet gorliwi melomani nie znają, nieosłuchanej, czytelnej dla słuchacza, w takim doborze repertuaru znakomicie brzmiącej w Bazylice. Sądzimy, że artysta również wyniósł z Olkusza cenne doświadczenia.

Druga część koncertu to oryginalne połączenie motywu Ave Maria, czyli Pozdrowienie Anielskie z poezją o tej tematyce. Pozdrowienie Anielskie - chyba najpiękniejsza modlitwa religijna - jest i była bardzo częstym motywem malarstwa europejskiego. Znajdziemy ten motyw również w Tryptyku Olkuskim. Program wykonali absolwenci i pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie: Ewa Diczuk-Kozioł - sopran, recytacja, Filip Słowiak - flet oraz Maria Guzik - akompaniament.

Poezja - to wiersze Jana Twardowskiego, znakomitego poety religijnego. Jego poezja kameralna, pełna  franciszkańskiego wzruszenia i zachwytu nad światem, jest wyjątkowo trudna do recytacji. Muzyka natomiast, to wykonane solo lub w duecie wokalno-muzycznym sześciu  znanych i mniej znanych  pieśni Ave Maryja: Ch.Gunoda, G. Cacciniego, L. Cherubiniego, G. Donizettiego, M. J. Oczki i najbardziej znana i najpiękniej, wzruszająco zaśpiewana przez solistkę pieśń F. Schuberta. Wszystkie te pieśni powstały z osobistego wzruszenia kompozytorów, ale również były okazją do zaprezentowania  kunsztu  wokalnego wykonawców. Słowa przecież są zawsze te same: „Zdrowaś Maryja… Oto ja służebnica Pana mojego…”
Każda sekwencja pieśni wzbogacona była wybitnymi utworami znakomitych kompozytorów: Vivaldiego, Bacha (piękna sonata Es-dur-Siciliana), Haendla i W. A. Mozarta. Całość była wspaniale, oryginalnie, skomponowanym półgodzinnym koncertem, który zachwycił i wzruszył  bardzo licznie zgromadzonych słuchaczy (Dodajmy: w różnym wieku! Również młodzież!). Koncerty Letniego Festiwalu Organowego nie tylko dostarczają wzruszeń artystycznych, ale wzbogacają naszą wiedzę o muzyce, o nazwiska kompozytorów, o formy muzyczne, takie jak preludium, fantazja, toccata, sonata, fuga. Następny koncert odbędzie się 7. sierpnia o godzinie 18.

Koszt koncertów pokrywa ze środków własnych Stowarzyszenie, a także Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu i Starostwo Powiatowe. Dlatego uzasadniony jest apel pani Marii Rzepkowej do olkuszan, aby zapisywali się do Stowarzyszenia, w miarę możności i okoliczności wspierali te piękne poczynania muzyczne.

archiwum