XIX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Zapraszamy na XIX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Starosty Olkuskiego i Biskupa Diecezji Sosnowieckiej.

W dniach od 8 do 10 października w Bazylice Mniejszej pw. Andrzeja Apostoła o godzinie 19:00

8 października

Recital organowy Pieter van Dijk organy, Dariusz Bąkowski-Kois organy

9 października

Koncert organowo-kameralny

Martin Rost organy, Andrzej Szadejko organy, Schola Cantorum Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, Agnieszka Budzińska-Bennett kierownictwo

10 października

Koncert organowo-kameralny

Marcin Szelest organy i kierownictwo, Zespół Harmonia Sacra, Julian Gembalski organy

7 października o godzinie 13:00 odbędzie się Liturgia z uroczystym poświęceniem odrestaurowanych organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego.

Działalność Stowarzyszenia

Logo

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu powstało w 2005 roku z inicjatywy miłośników i znawców piękna olkuskich organów. Świadomość szczególnej wartości historycznej i kulturowej instrumentu wywołuje troskę i chęć zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Stąd głównym celem stowarzyszenia stała się szeroko rozumiana opieka nad organami, a w szczególności doprowadzenie instrumentu do stanu jego dawnej świetności.

Stowarzyszenie promując olkuskie organy realizuje cele:

  • organizuje koncerty organowe, korzystając ze szczególnej pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
  • współpracuje z jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, i innymi, których wkład w promocję olkuskiego instrumentu jest istotny
  • organizuje wyjazdy studyjne
  • angażuje się w promocję i popularyzację wiedzy o organach Hansa Hummla poprzez organizację konferencji, spotkań, wydawanie materiałów popularyzatorskich i eksperckich
  • pozyskiwanie funduszy na rzecz renowacji organów

Partnerzy Stowarzyszenia

Logo Logo Logo Logo

400-lecie podpisania umowy na budowę organów olkuskich

Bazylika olkuska

W 2011 roku minęło 400 lat od podpisania umowy z Hansem Hummlem na budowę organów olkuskich.więcej

Artykuły w prasie
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu