Kontakt

Wiztytówka Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29
32-300 Olkusz
tel. 032 6431120 faks 032 7545296

numer konta bankowego Bank Spółdzielczy w Wolbromiu filia w Olkuszu
06 84500005 0050 0554 0838 0001

KRS0000240900

e-mail: organy.olkusz@gmail.com