Aktualności

Bazylika olkuska

Rok 2011 dla Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla jest rokiem szczególnym, mija bowiem 400 lat od zawarcia z organmistrzem Hansem Hummlem umowy na budowę organów.Organy główne w kościele parafialnym w Olkuszu powstały jako jeden z elementów nowego wyposażenia wnętrza kościoła po zniszczeniach wywołanych przez pożar miasta w 1583 roku. Wówczas, na mocy dekretu królewskiego, zwiększono daninę czerpaną z srebronośnych złóż kopalni olkuskich i przeznaczono na odbudowę kościoła. Senat miasta, gwarkowie i rajcy przystąpili do odbudowy fary, której świetność miała odpowiadać randze miasta.

więcej