Zarząd Stowarzyszenia

Logo stowarzyszenia
 • Przewodniczący Maria Rzepka
 • Z-ca przewodniczącego Jacek Ćmielewski
 • Z-ca przewodniczącego Krzysztof Urbaniak
 • Skarbnik Barbara Tekieli-Lis
 • Sekretarz Danuta Schewitz
 • W skład zarządu wchodzą również z głosem doradczym proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
  oraz aktualnie zatrudniony organista.

Komisja Rewizyjna

 • Barbara Nocoń
 • Zofia Tomsia
 • Janusz Dutkiewicz
Statut Stowarzyszenia