Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych
Organów Hansa Hummla w Olkuszu
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych
Organów Hansa Hummla w Olkuszu
previous arrow
next arrow
Slider

Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu powstało w 2005 roku z inicjatywy miłośników i znawców piękna olkuskich organów. Świadomość szczególnej wartości historycznej i kulturowej instrumentu wywołuje troskę i chęć zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Stąd głównym celem stowarzyszenia stała się szeroko rozumiana opieka nad organami, a w szczególności doprowadzenie instrumentu do stanu jego dawnej świetności.

Stowarzyszenie promując olkuskie organy realizuje cele:

  • organizuje koncerty organowe, korzystając ze szczególnej pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
  • współpracuje z jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, i innymi, których wkład w promocję olkuskiego instrumentu jest istotny
  • organizuje wyjazdy studyjne
  • angażuje się w promocję i popularyzację wiedzy o organach Hansa Hummla poprzez organizację konferencji, spotkań, wydawanie materiałów popularyzatorskich i eksperckich
  • pozyskiwanie funduszy na rzecz renowacji organów

Historia instrumentu

Nad wejściem głównym do Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu znajdują się organy będące zabytkiem na skalę światową. Były one budowane budowanych w latach 1611 - 1634 przez Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego. Jednak przed 1972 r. instrument ten stał bezużyteczny i kompletnie niesprawny. Wstępne badania organów przeprowadził słynny organista i muzykolog hiszpański ks. prof. Garcia Loverra. Być może, jego opinia i zachęta spowodowały przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej w latach 1972-74. Podpisano również umowę w sprawie konserwacji organów pomiędzy wojewódzkim konserwatorem zabytków w Krakowie a Przedsiębiorstwem Państwowym Pracownie konserwacji Zabytków w Krakowie. W 1975 r. wykonano badania akustyczne w oparciu o to, co jeszcze wydawało jakiekolwiek dźwięki. Bardziej konkretne prace rozpoczęto od postawienia rusztowania wokół organów i demontażu organów w 1976 r. W latach 1976-80 zajmowano się konserwacją elementów drewnianych organów i balustrady chóru muzycznego oraz dokumentacją rysunkową i fotograficzną. Mgr Kazimierz Ślawski, chociaż z wykształcenia był historykiem sztuki, rozpoczął dokumentację instrumentoznawczą. Została ona przerwana na skutek wyjazdu K. Ślawskiego za granicę.


Organy Hansa Hummla to jeden z najstarszy tego typu instrumentów w naszym kraju!

NAJNOWSZE INFORMACJE:

12 października rozpoczęły się jubileuszowe, XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła. Patronat honorowy sprawowali: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

CZYTAJ WIĘCEJ

Poczta Polska wydała nowy znaczek, na którym znalazły się najstarsze polskie organy kościelne. Jest to instrument z XVII wieku autorstwa Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego, który po niedawnej, trzyletniej renowacji w holenderskim Zaandam, od roku ponownie cieszy uszy i serca melomanów w bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabytkowe organy Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego zachwycają słuchaczy. Odrestaurowany instrument znajdujący się w bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, w ostatnich dniach cieszył swoim brzmieniem dwukrotnie: w ramach Zagłębiowskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego oraz w trakcie nagrywania płyty zatytułowanej „Tabulatura Joannis de Lublin 1540 – Sacrum et Profanum”.

CZYTAJ WIĘCEJ