ASSOCIATION AUTHORITIES


Association Board

 • Lidia Kalecińska - chairman of the association
 • Krzysztof Urbaniak - deputy-chairman
 • Maciej Semla - deputy-chairman
 • Anna Marchwiarz - treasurer
 • Ewa Matyszkowicz - secretary

The board also includes (as advisers) the parish priest of St. Andrzej the Apostle in Olkusz.

Revision Committee

 • Maria Rzepka — chairman of the commission
 • Anna Taborek — member of the commission
 • Bożena Wiśniewska — member of the commission

 

 

Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu powstało w 2005 roku z inicjatywy miłośników i znawców piękna olkuskich organów. Świadomość szczególnej wartości historycznej i kulturowej instrumentu wywołuje troskę i chęć zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Stąd głównym celem stowarzyszenia stała się szeroko rozumiana opieka nad organami, a w szczególności doprowadzenie instrumentu do stanu jego dawnej świetności.

Stowarzyszenie promując olkuskie organy realizuje cele:

 • organizuje koncerty organowe, korzystając ze szczególnej pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
 • współpracuje z jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, i innymi, których wkład w promocję olkuskiego instrumentu jest istotny
 • organizuje wyjazdy studyjne
 • angażuje się w promocję i popularyzację wiedzy o organach Hansa Hummla poprzez organizację konferencji, spotkań, wydawanie materiałów popularyzatorskich i eksperckich
 • pozyskiwanie funduszy na rzecz renowacji organów