EVENTS


XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

12 października rozpoczęły się jubileuszowe, XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła. Patronat honorowy sprawowali: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Dyrektorem artystycznym był dr hab. Krzysztof Urbaniak, Kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej oraz pełnomocnik JM Rektora ds. współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, adiunkt w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, który zasłużył się ogromną pomocą i zaangażowaniem w dziele rekonstrukcji historycznych organów.

Proboszcz parafii, ks. prałat Mieczysław Miarka i Maria Rzepka, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu powitali zebranych, a burmistrz Roman Piaśnik oficjalnie otworzył XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Tego wieczoru, prowadzonego przez dr hab. Krzysztofa Urbaniaka, pełną mocą zabrzmiały organy Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego pod mistrzowskimi palcami prof. Romana Petruckiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Roman Petrucki jest I organistą Katedry Oliwskiej i Dyrektorem Naczelnym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W drugiej części wieczoru mury olkuskiej fary wypełnił śpiew chóru Cantores Minores Basilica Andreae pod kierownictwem ks. Roberta Żwirka. Chór działa od 2017 roku przy parafii św. Andrzeja Apostoła kultywując tradycje najstarszego śpiewu liturgicznego – chorału gregoriańskiego oraz śpiewu wielogłosowego. Drugi muzyczny wieczór, prowadzony przez Wojciecha Taborka, rozpoczął wiązanką pięknych utworów Ilkus Quartet w składzie: Elżbieta Pałka, Anna Gęgotek, Michał Mączka i Renata Gąsiorek – grupa profesjonalnych olkuskich muzyków. Natomiast na organach grał młody mistrz Victor M. Baena de la Torre, absolwent Konserwatorium im. Arturo Sorii w Madrycie, student Conservatorium van Amsterdam. Niezwykle utalentowany, odnoszący liczne sukcesy.

Ostatniego wieczoru prof. Christopher Stembridge dał piękny koncert organowy. Ten utalentowany językoznawca i muzykolog koncertuje na całym świecie jako organista i klawesynista, a szczególną miłością darzy włoską muzykę klawiszową epoki renesansu i wczesnego baroku. XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej zakończył prof. dr hab. Marcin Szelest z zespołem muzyki dawnej Harmonia Sacra w składzie: Anna Zawisza – sopran, Piotr Olech – alt, Maciej Gocman – tenor, Andrzej Zawisza – bas i Marcin Szelest – organy, kierownictwo. Były to piękne koncerty dostarczające niezwykłych przeżyć, i ciepłe, balsamiczne wieczory, bo na te kilka dni, jakby specjalnie, powróciło lato.

Organizatorami XX Międzynarodowych Olkuskich Dni Muzyki Organowej i Kameralnej byli: Bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Partnerami: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Miasta i Gminy Olkusz.

Sponsorowali: Alior Bank oraz Hotel i Restauracja Victoria w Olkuszu.

Źródło: MOK Olkusz

Tuesday, 15 October 2019